Zasada Odpowiedniosci

**

Zasada odpowiedniości

** (zasada korespondencji) - zasada dotycząca relacji pomiędzy dwiema teoriami fizycznymi, z których jedna jest uogólnieniem bądź rozszerzeniem drugiej, wcześniejszej (klasycznej) teorii. Głosi ona, że w pewnych warunkach równania teorii ogólniejszej stają się identyczne z równaniami teorii klasycznej.

Zasada odpowiedniości dotyczy m.in. zależności pomiędzy następującymi teoriami:

* szczególna teoria względności - mechanika klasyczna
* ogólna teoria względności - newtonowska teoria grawitacji
* mechanika kwantowa - mechanika klasyczna

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License